Kancelaria zapewnia pomoc w sprawach rodzinnych, takich jak rozwody, separacja, rozliczenia majątkowe małżonków, podział majątku wspólnego, doradztwo w zakresie umów małżeńskich, alimenty, ustalenie ojcostwa, regulacja stosunków między rodzicami i dziećmi, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, rozliczenie nakładów.

Kancelaria może zarówno reprezentować strony w każdym z powyższych postępowań przed wszelkim sądami, jak i udzielać porad prawnych czy też pomocy w sporządzaniu pism procesowych i poza procesowych związanych z polubownym załatwianiem sprawy.


MIŁOŚĆ

Znakiem szczególnym naszych czasów są rozwody. W tym zakresie gonimy Europę w zatrważającym tempie. Można odnaleźć statystyki, wedle których na cztery zawarte małżeństwa trzy się rozpadają. Procedura rozwodu jest skomplikowana, a przecież poza rozstaniem dwojga ludzi rozwód łączy się dodatkowo z uregulowaniem kwestii alimentacji na dzieci lub byłego małżonka, kontaktów z dziećmi, sprawowania władzy rodzicielskiej czy podziału majątku. Jako adwokat mocno zaprawiony w rozwodach, zachęcam do zawierania umów majątkowych (intercyza), które porządkują przynajmniej niektóre sprawy między małżonkami na wypadek, gdyby uczucie wygasło. Natomiast – jak wynika z mojego doświadczenia – najbardziej krwawe i pochłaniające najwięcej ofiar bitwy sądowe toczą się na tle spraw majątkowych. Często żartuję ze swoimi Klientami, że pojęcie MIŁOŚC to zbitka dwóch słów: MIŁO- i -OŚĆ, ponieważ najpierw jest MIŁO, a potem zostaje OŚĆ. Intercyza jest po to, żeby ta ość nie stanęła nam w gardle. Sporządzenie intercyzy leży zarówno w interesie małżonka zamożnego, jak i tego, który wchodzi w związek małżeński bez majątku (bądź z niewielkim majątkiem), ponieważ można w niej uregulować zabezpieczenie materialne na wypadek rozwodu.

Jeśli nie macie intercyzy, a jesteście Państwo zdecydowani na rozwód, zawsze – zanim zrobicie jakikolwiek ruch w tym kierunku – najlepiej udać się do mnie celem uzyskania porady prawnej w zakresie rozwodu i ustalenia ewentualnej strategii.


STRATEGIA

Państwo, którzy są już pewni, że nie ma widoków na utrzymanie małżeństwa, powinni podjąć decyzję, czy rozwód ma być z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie. Kiedy rozwód jest bez orzekania o winie, sprawę rozwodową można ograniczyć do jednego starcia pomiędzy małżonkami. W przypadku, gdy decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, zanim wniesiemy sprawę do sądu, trzeba starannie opracować plan działania i kroki podjęte przed wniesieniem sprawy do sądu. Żeby zwiększyć swoje szanse na wygranie procesu, można zaangażować znane ze skuteczności biuro detektywistyczne, informatyka śledczego czy podjąć inne wskazywane przez prawnika środki. Moja Kancelaria współpracuje z wykwalifikowanymi specjalistami z różnych dziedzin, którzy pomagają gromadzić dowody na potrzeby postępowania sądowego, a w razie potrzeby wspierają Państwa na salach sądowych. Strona, która nie zadba o fachową pomoc i decyduje się samotnie mierzyć z rozwodem, często w efekcie bywa niezadowolona z wyniku procesu i rozgoryczona jego wynikiem.


DZIECI

Panie Kowalski, rozważyłem wszystko dokładnie – mówi sędzia na rozprawie rozwodowej.

– I postanowiłem przyznać pańskiej żonie 2 tys. zł miesięcznie.

– Świetnie, Wysoki Sądzie – odpowiada Kowalski. – Ja też od czasu do czasu dorzucę jej parę złotych od siebie.

To tylko dowcip, ale w wyroku rozwodowym sąd może zasądzić alimenty.

Jeśli ze związku małżeńskiego urodziły się dzieci i są one małoletnie, w wyroku rozwodowym można uregulować kwestie alimentów, ograniczenia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Oboje rodzice – niezależnie od tego czy są lub byli w związku małżeńskim – mają obowiązek zaspokajania uzasadnionych potrzeb swoich małoletnich dzieci, stosownie do swoich możliwości zarobkowych.


MAJĄTEK

Rozwód oznacza także ustanie więzi ekonomicznej i rodzi potrzebę podziału majątku, który małżonkowie zgromadzili w trakcie małżeństwa. Dobrze jest pomyśleć o tym jeszcze zanim wystąpimy do sądu, żeby podjąć kroki zapobiegające uszczupleniu lub ukryciu majątku wspólnego przez nielojalnego małżonka.


KIM SĄ NIELETNI?

Osoby, które popełniły czyn bezprawny, a nie ukończyły 17 roku życia, co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności na podstawie Kodeksu karnego, ponieważ takich osób – z uwagi na młody wiek i nie w pełni ukształtowaną osobowość – nie można karać. Wobec takich osób na ogół stosuje się środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.