Zobacz więcej na stronie AdwokatZielinko.pl – Skuteczny Adwokat Warszawa.

Sprawy lustracyjne, ekspertyzy i opinie prawne, doktorzy i profesorowie prawa, dziennikarze śledczy i eksperci, kwerendy w archiwach, wiedza i doświadczenie

Absolutnym wyjątkiem na rynku usług prawniczych jest reprezentowanie i doradztwo w sprawach związanych z Instytutem Pamięci Narodowej, ponieważ jest to bardzo wąska dziedzina.

Kancelaria posiada doświadczenia w obronie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach lustracyjnych (także autolustracyjnych).

Jeśli chodzi o aspekt ideologiczny lustracji, mogę być na TAK lub na NIE  – w zależności od interesu mojego Klienta.

Postępowania lustracyjne na etapie postępowania przygotowawczego są prowadzone przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, a na dalszych etapach przez właściwe sąd. W Instytucie Pamięci Narodowej analizą złożonych oświadczeń lustracyjnych, a także przygotowaniem postępowań lustracyjnych zajmuje się Biuro Lustracyjne, które po dokonaniu weryfikacji oświadczenia lustracyjnego bądź kieruje je do postępowania lustracyjnego bądź wydaje postanowienie o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

Chociaż co do zasady postępowania lustracyjne i autolustracyjne prowadzone są według przepisów procedury karnej, jednak do ich prowadzenia stosuje się również przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dlatego też nie każdy karnistra będzie w stanie reprezentować oskarżonego w takowym postępowaniu, ponieważ jest to dziedzina specjalistyczna.

Oprócz powyższego Kancelaria udziela pomocy przy sporządzaniu wszelkich wniosków do Instytutu Pamięci Narodowej, generowaniu wniosków o udostępnienie dokumentów zgromadzonych w Instytucie, jak również udzielaniu wyjaśnień w sprawach interpretacji przepisów prawnych regulujących problematykę lustracji.

W zespole naszych współpracowników znajdują się eksperci i dziennikarze, znający od podszewki problematykę lustracji i biegli w meandrach Instytutu Pamięci Narodowej.