Kancelaria oferuje pomoc w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa lokalowego, która obejmuje porady prawne, jak również występowanie przed sądami i innymi organami w sprawach o zniesienie współwłasności, w tym poprzez podział fizyczny lub przez sprzedaż licytacyjną, dział spadku obejmujący nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości oraz służebności, ustanowienie służebności  (przesyłu, gruntowych, drogi koniecznej), wstąpienie w stosunek najmu, eksmisję, jak również wszystkich związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów.