Jedną z preferowanych przez Kancelarię dziedzin jest prawo karne, jak również prawo karne skarbowe oraz prawo wykroczeń.

Kancelaria oferuje obronę podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym w ramach wszelkich przewidzianych Kodeksem karnym, Kodeksem wykroczeń oraz Kodeksem karnym skarbowym przestępstw i występków.

Kancelaria reprezentuje również inne niż oskarżony strony w postępowaniu karnym, tj. pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowanych i prywatnych oraz powodów cywilnych.

Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu kasacji, wniosków o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wniosków o wznowienie postępowania karnego.

Zapewniamy reprezentację Klienta na etapie postępowania wykonawczego w zakresie możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności i innym.


Sędzia: Czy oskarżony ma jeszcze coś do powiedzenia na swoją obronę?
Oskarżony: Wysoki Sądzie, proszę mi dać czas do namysłu…
Sędzia: Dobrze, daję panu pięć lat.

Prowadzę sprawy karne w pełnym zakresie – zarówno jako obrońca, jak i jako pełnomocnik pokrzywdzonego.


Więcej na sronie Adwokat Zielinko – sprawy karne – kliknij

adwokatzielinko.pl

Nie zwlekaj. Dzwoń po pomoc prawną