Apelacja karna i cywilna

Kategoria:

Opis

Kiedy wnosimy apelację cywilną

Co należy wiedzieć w sprawie o apelacji cywilnej

Jesteś niezadowolony lub rozgoryczony z powodu niekorzystnego wyroku sądu I instancji w sprawie cywilnej, który właśnie zapadł? Czy jako strona postępowania, tj. powód lub pozwany czujesz się skrzywdzony i niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości? Nie trać więcej czasu i czym prędzej złóż apelację, czyli środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu II instancji! W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego, zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym, zgodnie z którą strona niezadowolona z wyroku ma prawo odwołać się do sądu wyższej intancji.

Więcej informacji:

http://adwokatzielinko.pl/apelacja-kasacja/kiedy-wnosimy-apelacje-cywilna


Co należy wiedzieć o apelacji w sprawie karnej

Jesteś niezadowolony lub rozgoryczony z powodu niekorzystnego wyroku Sądu I instancji, który właśnie zapadł w postępowaniu karnym? Czy jako strona postępowania, czyli oskarżony lub oskarżyciel posiłkowy czujesz się skrzywdzony i niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości? Nie trać więcej czasu i czym prędzej złóż apelację, czyli środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu II instancji! W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego, zgodnie z którą strona niezadowolona z wyroku ma prawo odwołać się do sądu wyższej intancji.
Więcej informacji:

Kancelaria Adwokacka
dr Iwona Zielinko

Close Menu
×
×

Koszyk