Sędzia: Czy oskarżony ma jeszcze coś do powiedzenia na swoją obronę?
Oskarżony: Wysoki Sądzie, proszę mi dać czas do namysłu…
Sędzia: Dobrze, daję panu pięć lat.

Prowadzę sprawy karne w pełnym zakresie – zarówno jako obrońca, jak i jako pełnomocnik pokrzywdzonego.

 


W TARAPATY MOŻE WPAŚĆ KAŻDY

Warto pamiętać, że signum temporis naszych czasów stanowi to, iż konflikt z prawem może się przydarzyć każdemu z nas, zwykłych zjadaczy chleba i prawych obywateli, nawet nieumyślnie. Zazwyczaj dopiero wówczas odkrywamy tą – jakże smutną – prawdę, że w sądach co do zasady nie wygrywa ten, kto ma rację, tylko ten, kto jest lepszym graczem od strony taktycznej. Natomiast już na starcie procesu prokuratura ma gigantyczną przewagę, ponieważ proces w fazie postępowania przygotowawczego ma charakter inkwizycyjny (obowiązuje zasada tajności) i podejrzany nie wie o jej poczynaniach.


 

OBRONA

Przepisy obowiązującego prawa – zarówno te, wykreowane przez rodzimego ustawodawcę, jak i te o charakterze międzynarodowym – kładą duży nacisk na przysługujące oskarżonemu (podejrzanemu) prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania (art. 6 k.p.k., art. 42 ust. 2 Konstytucji, art. 6 ust. 2 EKPC). W praktyce wykonywanie prawa do obrony, zwłaszcza opracowanie taktyki obrony, spada na barki obrońcy. Przeciętny Klient co do zasady pozostaje bowiem laikiem w kwestiach prawa, gubi się w meandrach języka prawniczego, a w konstrukcjach prawnych wykreowanych w obowiązujących przepisach czuje się jak na polu minowym. Dlatego w przypadku problemów z prawem, najlepiej udać się do wykwalifikowanego prawnika. Obrońca jest fachowcem, angażowanym przez Klienta po to, aby – w jego asyście – bezpiecznie i bezstresowo przebrnąć przez owe „pole minowe” przepisów i zwyczajów obowiązujących w sądach oraz organach ścigania.

 


REPREZENTACJA POKRZYWDZONEGO

Osoba pokrzywdzona przestępstwem może dochodzić w procesie karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa i w sposób aktywny troszczyć się o swój interes. Dochodzenie tego rodzaju roszczeń w procesie karnym może wydawać się bardziej atrakcyjne niż w procesie cywilnym z uwagi na fakt, iż w procesie karnym nie musimy od razu wykładać pieniędzy na kosztowne opłaty sądowe. Pokrzywdzony przed sądem może uzyskać status strony, gwarantujący mu m.in. prawo zadawania pytań świadkom, prawo inicjatywy dowodowej, czy wnoszenia środków odwoławczych, pod warunkiem, że złoży w odpowiednim czasie stosowne oświadczenie.

Close Menu
×
×

Koszyk